Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh mang lại nguồn thu lớn cho TASA DUYENHAI. Hàng năm, Công ty sản lượng thông qua của Công ty đạt 1.800.000 lít.  
Phục vụ cho hoạt động kinh doanh, chúng tôi có hệ thống kho bể với sức chứa trên 75.000 lít được phân bổ tại tất cả các bãi đang hoạt động, đảm bảo cho dự trữ và cung ứng xăng dầu theo nhu cầu khai thác và nhu cầu của thị trường.
Nhận thức rõ “xăng dầu là mạch máu quốc gia”, chúng tôi coi kinh doanh xăng dầu không chỉ là vì lợi nhuận của công ty mà còn là nhiệm vụ chính trị đối với đất nước. Chúng tôi luôn xác định phải đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu với chất lượng tốt cho nền kinh tế trong mọi hoàn cảnh. 
Thông qua hệ thống phân phối tại các bãi đang hoạt động, TASA DUYENHAI hiện nay là đơn vị cung cấp các chủng loại xăng dầu tốt nhất phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.
Khách hàng của chúng tôi:
Các đơn vị vận tải khu vực Cảng Hải Phòng, các cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải trong khu vực.
Liên hệ:
Tại Hải Phòng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUYÊN HẢI (TASA TRADING)
Phòng Kinh doanh: Bà Nguyễn Việt Anh
ĐTDĐ: 0936.618.201 - Email: tvsuachua.td@tasagroup.com.vn