Năm 2014:
- Tháng 10/2014: Triển khai giai đoạn 01 (diện tích xây dựng: 6000 m2) đối với Dự án xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, kho CFS tại Công ty TNHH container Minh Thành (Tổng diện tích xây dựng của dự án: 12.000 m2). Với việc triển khai dự án này, trên cơ sở các lợi thế sẵn có (hệ thống kho bãi, trang thiết bị, phương tiện…) Công ty sẽ thực hiện các thủ tục, giấy phép liên quan để mở rộng đầu tư, chuyển đổi khu vực kho bãi Tasa Duyên Hải (Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) thành khu liên hợp, Trung tâm Logistics tại Hải Phòng.
- Tháng 08/2014: Hoàn thành việc mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 99.9%.
- Tháng 05/2014: Được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 23.500 m2 tại địa chỉ số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thời hạn thuê đất là 50 năm cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải.
Năm 2013: Được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đầu tư cho Dự án “Kho bãi và Dịch vụ Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 20.000 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến là 62.000.000.000 đồng.
Năm 2011:
- Tháng 09/2011: Được Tổng cục Hải quan ra quyết định Thành lập Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS) do Công ty TNHH Container Minh Thành làm chủ sở hữu tại Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng có diện tích là 21.000m2
- Tháng 01/2011: hoàn thành việc mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 75.83%.
- Tháng 01/2011: Thành lập thêm công ty thành viên là Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải với vốn điều lệ là 999.000.000 đồng.
Năm 2008:
- Tháng 07/2008: Thành lập thêm một công ty thành viên tại Hà Nội là Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 500.000.000 đồng. Hiện tại vốn điều lệ của công ty này là 2.520.000.000 đồng.