Theo quy mô phát triển của ngành cũng như xu hướng phát triển kinh tế đất nước, quy mô Công ty ngày càng được mở rộng. Hệ thống máy móc thiết bị dịch vụ Cảng ngày càng được nâng cấp và trang bị đầy đủ.
Ngoài việc cung cấp các dịch vụ Cảng, chúng tôi còn là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị dịch vụ Cảng với mức giá ưu đãi nhất và dịch vụ chất lượng nhất dành cho khách hàng.
Các sản phẩm:
- Các thiết bị nâng hạ
- Đầu kéo, rơ mooc
- Các thiết bị, máy móc, phu tùng sửa chữa, thay thế…
Liên hệ:
- Tại Hải Phòng:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUYÊN HẢI (TASA TRADING)
Phòng Kinh doanh vật tư: Bà Nguyễn Việt Anh
ĐTDĐ: 0936.618.201 - Email: tvsuachua.td@tasagroup.com.vn