Năm 2014:
- Tháng 10/2014: Triển khai giai đoạn 01 (diện tích xây dựng: 6000 m2) đối với Dự án xây dựng trung tâm phân phối hàng hóa, kho CFS tại Công ty TNHH container Minh Thành (Tổng diện tích xây dựng của dự án: 12.000 m2). Với việc triển khai dự án này, trên cơ sở các lợi thế sẵn có (hệ thống kho bãi, trang thiết bị, phương tiện…) Công ty sẽ thực hiện các thủ tục, giấy phép liên quan để mở rộng đầu tư, chuyển đổi khu vực kho bãi Tasa Duyên Hải (Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) thành khu liên hợp, Trung tâm Logistics tại Hải Phòng.
- Tháng 09/2014: Tăng vốn điều lệ lên 140.300.000.000 đồng.
- Tháng 08/2014: Hoàn thành việc mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 99.9%.
- Tháng 05/2014: Được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 23.500 m2 tại địa chỉ số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thời hạn thuê đất là 50 năm cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải.

Năm 2013: Được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đầu tư cho Dự án “Kho bãi và Dịch vụ Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng. Diện tích đất dự kiến sử dụng là 20.000 m2 với tổng mức đầu tư dự kiến là 62.000.000.000 đồng.

Năm 2012:
- Ngày 27/02/2012: Cổ phiếu Công ty CP vận tải đa phương thức Duyên Hải chính thức giao dịch trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là TCO.
- Ngày 08/02/2012: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh cấp QĐ niêm yết cho cổ phiếu Công ty CP vận tải đa phương thức Duyên Hải niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2011:
- Tháng 09/2011: Được Tổng cục Hải quan ra quyết định Thành lập Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa (CFS) do Công ty TNHH Container Minh Thành làm chủ sở hữu tại Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng có diện tích là 21.000m2
- Tháng 01/2011: hoàn thành việc mua sở hữu vốn của Công ty TNHH Container Minh Thành với tỷ lệ sở hữu 75.83%.
- Tháng 01/2011: Thành lập thêm công ty thành viên là Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải với vốn điều lệ là 999.000.000 đồng.
- Tháng 01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 128.700.000.000 đồng.

Năm 2009:
- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 100.795.330.000 đồng.
- Tháng 09/2009: Đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).
- Tháng 01/2009: Chính thức trở thành công ty đại chúng từ ngày 12/01/2009.

Năm 2008:
- Tháng 07/2008: Thành lập thêm một công ty thành viên tại Hà Nội là Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu là 500.000.000 đồng. Hiện tại vốn điều lệ của công ty này là 2.520.000.000 đồng.
- Tháng 03/2008: Hợp nhất 04 Công ty thành viên: 1) Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải; 2) Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải; 3) Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải; 4) Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ thành Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải với vốn điều lệ ban đầu là: 90.900.000.000 đồng.

Năm 2007: Được Bộ Tài chính ra quyết định công nhận địa điểm tại xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải - Hải Phòng là Địa điểm làm thủ tục hải quan tại Cảng nội địa tỉnh Phú Thọ.

Năm 2004: Được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận bổ sung Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ngoài cửa khẩu của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải là Địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu ngoài cửa khẩu.

Năm 2003:
- Được Bộ Tài chính ra quyết định công nhận địa điểm tại xã Thụy Vân, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải - Hải Phòng là địa điểm làm thủ tục Hải quan ngoài cửa khẩu, chịu sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát quản lý của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.
- Được Tổng cục Hải quan quyết định công nhận kho, bãi tại xã Đông Hải, huyện An Hải, Hải Phòng nằm kề Km 104+200 quốc lộ 5 của Công ty TNHH vận tải Duyên Hải là địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ngoài cửa khẩu.

Năm 1997: Thành lập Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải hoạt động trong lĩnh vực vận tải và kho bãi.