Chúng tôi đứng đầu trong việc cung ứng dịch vụ vận chuyển Shipside Tàu – Bãi cho các hãng tầu lớn để giải phóng nhanh thời gian làm tàu tại Cảng. Dịch vụ này thực sự đóng góp cho việc luân chuyển số lượng container thông qua Cảng Hải Phòng hàng năm với số lượng thiết bị nâng hạ cont và xe vận tải container lớn luôn đảm bảo kế hoạch đúng giờ cho khách hàng.
Khách hàng của chúng tôi:
EVERGREEN LINE                        http://www.evergreen-line.com
SITC                                          http://www.sitc.com.cn
MSK                                           http://www.maerskline.com
NAMSUNG                                  http://www.namsung.co.kr
HEUNG-A                                   https://www.heung-a.co.kr
STX                                           http://www.panocean.com
HAPAG-LLOYD                            http://www.hapag-lloyd.com
HUBLINE                                    http://www.hubline.com
PIL                                            https://www.pilship.com
UASC                                         http://www.uasc.net
KMTC                                        http://www.kmtc.co.kr
CSAV                                         http://www.csavnorasia.com
và nhiều Hãng tầu khác…
 Liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI (TASA DUYÊN HẢI)
1. Chủ tịch HĐQT:             Ông Lê Thái Cường
    ĐTDĐ: 0903.408.642       Email: cuonglt.tasaco@vnn.vn; V-sales@tasagroup.com.vn
2. Phó Giám đốc:               Ông Lê Đức Vinh – Phụ trách TTĐH bãi Tasaco
    ĐTDĐ: 0936.593.169       Email: vinh.tc@tasagroup.com.vn
3. Phó Giám đốc:               Ông Nguyễn Xuân Quý – Phụ trách TTĐH bãi Tasa Trading
    ĐTDĐ: 0936.744.279       Emai: depot-trading@tasagroup.com.vn
4. Đội xe đường ngắn:      Ông Nguyễn Văn Trường – CB Phụ trách
    ĐTDĐ: 0936.549.768        Emai: truongnv.td@tasagroup.com.vn