1. Số lượng: trên 80 đầu kéo nhập khẩu kèm rơ mooc chuyên dùng.
2. Sản lượng vận tải nội địa bằng đường bộ, đường sắt và các phương thức vận tải kết hợp đạt 300.000 tấn/năm.
3. Hình thức khai thác:
+ Kết hợp được thế mạnh về nguồn hàng xuất nhập lớn và đa dạng từ chính các khách hàng đang sử dụng các hệ thống kho, bãi của mình, tập trung và phát triển mạnh việc khai thác vận tải hàng hóa hai chiều.
+ Khai thác vận tải liên hợp giữa đường bộ và đường sắt giảm chi phí giá thành, tăng sản lượng, thu hút được thêm nhiều nguồn hàng làm tăng hiệu quả kinh doanh.
+ Tại ICD Phú Thọ, hiện tại, chúng tôi đang là Doanh nghiệp đứng đầu trong việc cung cấp trọn gói dịch vụ vận tải đường bộ, khai thuê hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu cho Khách hàng với chất lượng cao và giá thành hợp lý.
 Liên hệ:
- Tại Hải Phòng:
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DUYÊN HẢI (TASA TRANSPORT)
Giám đốc điều hành:      Ông Trần Anh Văn
ĐTDĐ: 0904.175.388         Email: giamdoc.db@tasagroup.com.vn
- Tại Phú Thọ:
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUYÊN HẢI PHÚ THỌ (TASA PHÚ THỌ) 
Giám đốc điều hành:      Bà Trịnh Thị Huế
ĐTDĐ: 0902.255.785         Email: sales-pt@tasagroup.com.vn
 - Tại Hà Nội:
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI HÀ NỘI (TASA HÀ NỘI) 
Chủ tịch Công ty: Ông Nguyễn Đăng Kiểm

ĐTDĐ: 0903.207.755 Email: dangkiem.db@tasagroup.com.vn