1. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUYÊN HẢI (TASACO)
- Địa chỉ: Km 104+200 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3614019                    Fax: 0225.3978895
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 20.700.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải sở hữu 99,68% vốn điều lệ).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200183294 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/06/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2016.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi lưu giữ hàng hóa, container và thu gom hàng hóa (CFS);
- Vận tải hàng hóa đường bộ;
- Kinh doanh phương tiện vận tải, vật tư thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải và hàng tiêu dùng;
- Đại lý mua bán dầu Diezel;
- Dịch vụ và đại lý giao nhận vận tải hàng hóa đa phương thức;
- Sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ và các thiết bị chuyên dùng trong ngành giao thông vận tải;
- Sửa chữa container, mooc chuyên dùng vận tải container;
- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh văn phòng, nhà ở…
Hiện tại Công ty đang sở hữu hệ thống kho bãi (CFS), nhà văn phòng tiêu chuẩn với diện tích hơn 20.000 m2 cùng hệ thống trang thiết bị, phương tiện hiện đại như: thiết bị xếp dỡ hàng hóa, container chuyên dùng (06 xe nâng con 05 tấn; 02 xe nâng container 45 tấn; 01 cần trục bánh lốp 36 tấn), phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng (10 đầu kéo container)...
Thông tin liên hệ:
- Giám đốc:       Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
ĐTDĐ: 0904.048.020       Email: cfs@tasagroup.com.vn
- Phó Giám đốc:           Ông Nguyễn Xuân Quý – Phụ trách TTĐH bãi
ĐTDĐ: 0936.744.279       Email: operation-depot@tasagroup.com.vn
- Kế toán trưởng:         Bà Nguyễn Thị Trà Giang
ĐTDĐ: 0904.490.345       Email: ketoan.tc@tasagroup.com.vn
 
 2. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ DUYÊN HẢI (TASA TRANSPORT)
- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng
- Điện thoại: 0225.3978895              Fax: 0225.3978895
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 10.800.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sở hữu 99,35% vốn điều lệ).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200663942 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 21/03/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/04/2017.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (ô tô, xe container);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Sửa chữa máy móc thiết bị;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cho thuê container…
Hiện tại Công ty đang sở hữu hệ thống phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng hiện đại với gần 80 đầu kéo container và rơ mooc chuyên dùng nhập khẩu...
Thông tin liên hệ:
- Giám đốc điều hành:    Ông Trần Anh Văn
ĐTDĐ: 0904.175.388           Email: giamdoc.db@tasagroup.com.vn
- Kế toán trưởng:            Bà Lưu Thị Huế
ĐTDĐ: 0904.460.379           Email: ketoan.db@tasagroup.com.vn
 
3. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUYÊN HẢI (TASA TRADING)
- Địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3614021         Fax: 0225.3978895
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sở hữu 99% vốn điều lệ).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200644957 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 28/04/2017.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Kinh doanh kho bãi chứa hàng hóa, container và thu gom hàng hóa;
- Kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng và phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ và đường biển, hàng nông thổ sản, khoáng sản;
- Đại lý, mua thiết bị ô tô chuyên dùng và thiết bị máy;
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh văn phòng;
- Vận tải đường bộ;
- Đại lý mua, bán dầu Diezel;
- Dịch vụ và đại lý giao nhận, vận tải hàng hóa đa phương thức;
- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ và các thiết bị chuyên dùng trong ngành giao thông vận tải;
- Đóng mới, sửa chữa container, mooc chuyên dùng vận tải container;
- Dịch vụ thi công và cho thuê máy thi công công trình xây dựng;
- Xây dựng công trình dân dụng, đường giao thông, nhà ở…
Hiện tại Công ty đang sở hữu hệ thống kho bãi, nhà xưởng sửa chữa, nhà văn phòng tiêu chuẩn cùng hệ thống trang thiết bị, phương tiện hiện đại như: thiết bị xếp dỡ hàng hóa, container chuyên dùng (02 xe nâng con 05 tấn; 02 xe nâng container 45 tấn; 01 xe nâng container 18 tấn)...
Thông tin liên hệ:
- Giám đốc:                      Ông Phan Thanh Bình
ĐTDĐ: 0902.058.489           Emai: thanhbinh.td@tasagroup.com.vn
- Phó Giám đốc:               Ông Lê Đức Vinh – Phụ trách TTĐH bãi
ĐTDĐ: 0936.593.169           Emai: depot-trading@tasagroup.com.vn
- Kế toán trưởng:            Bà Bùi Thị Thi
ĐTDĐ: 0936.547.289           Emai: ketoan.td@tasagroup.com.vn
 
4. CÔNG TY TNHH CONTAINER MINH THÀNH (TASA MINH THÀNH)
- Địa chỉ: Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
- Điện thoại: 031.3978895           Fax: 031.3978895
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải nắm giữ 99,9% vốn điều lệ).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200667880 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 10/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/08/2014.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ đại lý tàu biển;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
- Sản xuất, sửa chữa container;
- Kinh doanh nhà ở, văn phòng;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe container;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, container…
Hiện tại Công ty đang sở hữu hệ thống kho bãi, nhà văn phòng tiêu chuẩn với diện tích hơn 77.000 m2 (bao gồm 21.000 m2 được công nhận là Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung và địa điểm thu gom hàng lẻ ở nội địa - CFS) cùng hệ thống trang thiết bị, phương tiện hiện đại như: thiết bị xếp dỡ hàng hóa, container chuyên dùng (xe nâng con từ 02-05 tấn; xe nâng container), phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng (đầu kéo container)...
Thông tin liên hệ:
- Giám đốc:                    Ông Lê Khánh Toàn
ĐTDĐ: 0936.640.569         Emai: minhthanh@tasagroup.com.vn
- Kế toán:                       Bà Nguyễn Thu Thuỷ
ĐTDĐ: 0904.153.966         Email: ketoan@tasagroup.com.vn
   
5. CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUYÊN HẢI PHÚ THỌ (TASA PHÚ THỌ) 
- Địa chỉ: Lô số 02, Khu Công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ
- Điện thoại:    0210.395.2326       Fax: 0210.385.7344
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 6.500.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là Chủ sở hữu).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600336943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 29/09/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/05/2017
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hàng nặng, vận tải container
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Cho thuê văn phòng;
- Đầu tư, xây dựng và kinh doanh văn phòng, kho bãi, cảng thông quan nội địa (ICD)…
Hiện tại, Công ty đang sở hữu hệ thống kho bãi Hải quan ICD Thụy Vân (Là Cảng nội địa kéo dài của Cảng biển, cảng hàng không), nhà văn phòng tiêu chuẩn với diện tích hơn 20.000 m2 tại Khu công nghiệp Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Với hệ thống trang thiết bị, phương tiện hiện đại như: thiết bị xếp dỡ hàng hóa, container chuyên dùng (03 xe nâng con 05 tấn; 02 xe nâng container; 01 cần trục bánh lốp 36 tấn), phương tiện vận tải đường bộ chuyên dùng (đầu kéo container)...
Thông tin liên hệ:
- Giám đốc:                Bà Trịnh Thị Huế
ĐTDĐ: 0902.255.785       Email: huetasa.pt@tasagroup.com.vn
- Phó Giám đốc:         Ông Nguyễn Quyết Thắng
ĐTDĐ: 0902.128.125     Email: thang.pt@tasagroup.com.vn
 
6. CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI HÀ NỘI (TASA HÀ NỘI) 
- Địa chỉ: Phòng 212 Nhà N3A Lê Văn Lương, Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại/Fax: 043.573.9872      
- Website : www.tasaduyenhai.com
- Vốn điều lệ: 2.520.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là Chủ sở hữu).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102805652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 04/07/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 07/5/2015.
Hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Dịch vụ đại lý tàu biển;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác…
Thông tin liên hệ:
- Kế toán:                       Bà Nguyễn Thu Thuỷ
ĐTDĐ: 0904.153.966         Email: ketoan@tasagroup.com.vn