DUYEN HAI MULTI MODAl TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY

TASA DUYEN HAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI
TASA DUYÊN HẢI
Ngôn ngữ Việt Nam Ngôn ngữ Tiếng Anh
Ngôn ngữ Việt Nam   Ngôn ngữ Tiếng Anh

Road Transport

Thursday - 18/01/2018
                                               
                                               
TASA Duyen Hai mainly serves Hai Phong - Hai Duong - Hung Yen - Hanoi - Vinh Phuc - Bac Ninh - Phu Tho - Bac Giang - Yen Bai. In addition, TASA Duyen Hai is developing the north-south transportation route according to the market demand.
Road Transport
TASA Duyen Hai mainly serves Hai Phong - Hai Duong - Hung Yen - Hanoi - Vinh Phuc - Bac Ninh - Phu Tho - Bac Giang - Yen Bai. In addition, TASA Duyen Hai is developing the north-south transportation route according to the market demand.
 

Nội dung khác

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second